Further information

lnav_ja_o.jpglnav_ja_o.jpglnav_en_o.jpglnav_en_o.jpglnav_ko_o.jpglnav_ko_o.jpglnav_zh-tw_o.jpglnav_zh-tw_o.jpglnav_zh-cn_o.jpglnav_zh-cn_o.jpg

HOME > 校园生活 > 校园全年记事表

校园全年记事表

img_calendar01.jpg

triangle5.png入学典礼

img_calendar_m4-1-l.jpgimg_calendar_m4-2-l.jpgimg_calendar_m4-3-l.jpgimg_calendar_m4-4-l.jpg

triangle5.png新生欢迎会
(校外郊游。在校生和新生的交流会)

img_calendar_m4-5-l.jpgimg_calendar_m4-6-l.jpgimg_calendar_m4-7-l.jpgimg_calendar_m4-8-l.jpg

triangle5.png运动会
(通过躲避球、拔河等运动,全校师生一同在体育馆挥洒汗水)

img_calendar_m5-1-l.jpgimg_calendar_m5-2-l.jpgimg_calendar_m5-3-l.jpgimg_calendar_m5-4-l.jpg

triangle5.png日本留学考试(EJU)

img_calendar_m6-1.jpg

triangle5.png天神祭
(招待大家参加大阪有名的祭典!通过祭典体验日本文化)

img_calendar_m7-1-l.jpgimg_calendar_m7-2-l.jpgimg_calendar_m7-3-l.jpg

triangle5.png日语能力考试
img_calendar_m6-1.jpg

triangle5.png暑假
triangle5.png秋假
triangle5.png淡路岛 乡间的运动会
(在淡路岛的自然中与小朋友们一同运动,与岛上居民交流)

img_calendar_m9-1-l.jpgimg_calendar_m9-2-l.jpgimg_calendar_m9-3-l.jpg

triangle5.png入学典礼、开学典礼

img_calendar_m10-1-l.jpgimg_calendar_m10-2-l.jpgimg_calendar_m10-3-l.jpgimg_calendar_m10-4-l.jpg

triangle5.png土佐堀嘉年华会(大阪YMCA的祭典。日语学科的学生也参与做家乡菜)
img_calendar_m11-1-l.jpgimg_calendar_m11-2-l.jpgimg_calendar_m11-3-l.jpgimg_calendar_m11-4-l.jpg

triangle5.png日本留学考试(EJU)
img_calendar_m6-1.jpg

triangle5.png圣诞礼拜 (在拥有悠久历史的教堂里感受圣诞气氛)
img_calendar_m12-1-l.jpgimg_calendar_m12-2-l.jpgimg_calendar_m12-3-l.jpg

triangle5.png寒假
triangle5.png日语能力考试
img_calendar_m6-1.jpg

triangle5.png演讲比赛
(上级生在全校师生前,应用所学的日文演讲)

img_calendar_m1-1-l.jpgimg_calendar_m1-2-l.jpgimg_calendar_m1-3-l.jpg

triangle5.png滑雪研修
(到六甲山滑雪,住在六甲山YMCA通过游戏来体验团体活动的乐趣)

img_calendar_m2-1-l.jpgimg_calendar_m2-2-l.jpgimg_calendar_m2-3-l.jpgimg_calendar_m2-4-l.jpg

triangle5.png毕业公演
(上级生在全校师生前表演)
img_calendar_m3-1-l.jpgimg_calendar_m3-2-l.jpgimg_calendar_m3-3-l.jpgimg_calendar_m3-4-l.jpg

triangle5.png毕业典礼、结业典礼
img_calendar_m3-5-l.jpgimg_calendar_m3-6-l.jpgimg_calendar_m3-7-l.jpg

入学咨询

咨询电话

E-mail
btn_inquiry1.jpgbtn_inquiry1.jpg